Hoe worden de kronen berekend?

De kronen worden berekend in opdracht van Mediafin, het moederbedrijf boven de financiële kranten De Tijd en L’Echo. Enkel fondsen die tot een duidelijk omlijnde investeringscategorie behoren, zullen kronen toegekend krijgen. Bovendien moeten de fondsen minstens vijf jaar bestaan.

De kronen worden toegekend op basis van vier criteria. Regelmaat tijdens de voorbije vijf jaar is met een gewicht van 40 procent in de score het belangrijkste criterium. Hiervoor wordt gekeken naar de prestatie van de fondsen tijdens elk van de vijf voorgaande jaren. Enkel fondsen die elk jaar opnieuw een hoog rendement (in vergelijking met de fondsen uit dezelfde categorie) halen, scoren op dit criterium goed. Fondsen die één topjaar kennen, maar ook vier mindere jaren, zullen op dit criterium minder goed scoren. De drie andere criteria, die elk 20 procent van de score voor hun rekening nemen, zijn de return op vijf jaar, de risicogewogen return op vijf jaar en de prestatie in een dalende markt.

Op basis van de vier criteria krijgt elk fonds een eindscore. Het fonds dat met zijn score tot de 15 procent beste fondsen binnen de categorie behoort, krijgt drie kronen. Het fonds dat met zijn score tot de 15 procent slechtste fondsen binnen de categorie behoort, krijgt 0 kronen. Daartussen zitten de fondsen met 2 kronen en met 1 kroon.

Het voorgaande betekent dat niet noodzakelijk het fonds met de hoogste return drie kronen krijgt, maar wel het fonds dat het meest regelmatig heeft gepresteerd zonder al te veel risico te nemen.

Opmerkingen