Hoe gebruik ik cursortools?

 

U kan verschillende cursortools gebruiken: bewegingscursor, handcursor, verticale cursor en de dradenkruiscursor.

De cursorgroep ondersteunt de volgende lijnstudies:

  • Bewegingscursor

   Wanneer de bewegingscursor zich op een lijnstudie bevindt, kunt u erop klikken. De lijnstudie wordt gemarkeerd met een vierkant. Wanneer een lijnstudie wordt gemarkeerd, kan ze worden verplaatst.

   Een lijnstudie kan binnen het(zelfde) grafiekvenster naar een andere plaats worden gesleept.

   Opmerking: U kunt geen lijnstudies van de hoofdgrafiek naar de indicatoren verplaatsen of omgekeerd.



  • Handcursor

   U kunt de handcursor gebruiken om de grafiek te verslepen. De voorgeselecteerde periode blijft behouden wanneer ze naar het verleden wordt versleept. Wanneer ze naar links wordt versleept en de laatste koers zichtbaar is, wordt de x-as dienovereenkomstig aangepast en fungeert deze als zoomtool.



  • Verticale cursor

   Wanneer u de verticale cursor selecteert, verschijnt er een verticale lijn in de grafiek. De lijn kan vrij worden bewogen over de grafiek. Wanneer u over de grafiek beweegt worden alle overeenkomstige koers- en indicatorwaarden van het gekozen aandeel gemarkeerd en weergegeven in de rechterbovenhoek van de grafiek of indicator.

   Opmerking: Bij gebruik van de lijncursor worden enkel punten met datum-, koers- en indicatorinformatie op de koerscurves getoond

 

 

  • Dradenkruiscursor

   De dradenkruiscursor vervult een gelijkaardige functie dan de lijncursor. Hoewel u de dradenkruiscursor vrij kunt bewegen over de grafiek. Alle koers- en datuminformatie zal worden weergegeven op de respectievelijke cursorregels.

   Opmerking: Bij gebruik van de dradenkruiscursor bent u niet beperkt tot de punten op de koerscurve, maar heeft u toegang tot elk punt in de grafiek en kunt u de overeenkomstige waarden aflezen van de verticale assen.

Opmerkingen