Hoe wijzig ik de benchmark van een interactieve grafiek?

 

Als u bovenaan in de menubalk op de tab Benchmark klikt, kan u de Benchmark in uw interactieve grafiek aanpassen.

Via de tab Benchmark krijgt u een beter zicht op hoe de koersontwikkeling van het (initieel) gekozen aandeel zich verhoudt tot de geselecteerde referentie- of benchmarkwaarde.

Meer informatie:

  • Een benchmark toevoegen
  1. Klik op Benchmark in de menubalk en daarna op Benchmark toevoegen.
  2. Selecteer een benchmarkaandeel in het “Benchmark toevoegen”-venster.

  3. Klik op de OK-knop.

Opmerking: U kunt de standaard MS Windows-selectiemethoden “ctrl.-klik” en “shift-klik” gebruiken om meerdere benchmarks tegelijkertijd te selecteren en toe te voegen. Dit is mogelijk voor maximaal vier benchmarks tegelijkertijd.

 

  • Een benchmark verwijderen
  1. Beweeg de cursor over de legende van de benchmark in het grafiekvenster. Het verwijdericoontje x verschijnt.

  2. Klik op het verwijdericoontje.

 

  • Alle benchmarks verwijderen
  1. Klik op Benchmark in de menubalk en daarna op Alle benchmarks verwijderen
Heeft u nog verdere vragen, contacteer onze lezersservice via het contactformulier.

Opmerkingen