Hoe vind ik de beste verdeling voor een portefeuille?

De Investment Assistant berekent automatisch de activa-allocatie van een portefeuille. Hierbij optimaliseert hij het potentiële rendement van een portefeuille voor de door u gekozen risicoscore. Dit concept van portefeuilleoptimalisatie is gebaseerd op gevestigde financiële theorieën.

Het risico berekend op basis van semi-covarianties, een analyse van de schommelingen, het diversificatieniveau van een activum, de liquiditeit ervan, marktkapitalisatie en historische gegevens.

Doorheen de optimalisering wordt steeds rekening gehouden met de tijdshorizon, die u in de Investment Assistant kunt veranderen.

Heeft u nog verdere vragen, contacteer onze lezersservice via het contactformulier.

Opmerkingen