Wat gebeurt er wanneer ik de risicoscore verhoog of verlaag?

 

Bij verhoging van de risicoscore past de Investment Assistant het risico aan in uw portefeuille, terwijl hij de mogelijke rendementen optimaliseert. Normaal ziet u de langetermijnwinsten toenemen, maar hetzelfde gebeurt met de kortetermijnverliezen.

Bij een verlaging van de risicoscore doet de Investment Assistant precies het tegenovergestelde: U ziet u de kortetermijnverliezen afnemen, maar hetzelfde gebeurt ook met de langetermijnwinsten.

In sommige gevallen leidt een verandering in de risicoscore niet tot een aanpassing van de kortetermijnverliezen. De reden hiervoor is dat de risicoscore niet alleen rekening houdt met verliezen, maar ook met andere risicoparameters:

  • Individuele aandelen: semivolatiliteit, liquiditeit, scherpste daling, hersteltijd, tijdshorizon
  • ETF's: hetzelfde als voor aandelen + diversificatie, replicatiemethode
  • Fondsen: hetzelfde als voor aandelen + diversificatie, type fonds (open-end vs. closed-end fondsen)
  • Portefeuilles: risicoscores van activa, diversificatie van de portefeuille, semivolatiliteit van de portefeuille, valutarisico van de portefeuille
Heeft u nog verdere vragen, contacteer onze lezersservice via het contactformulier.

Opmerkingen